START

GEMKON AB är verksamt inom olika verksamhetsområden där kunderna efterfrågar kunskap inom miljö, vatten, grundvatten och geologi.


Uppdragen varierar brett med alltifrån tillståndsansökningar enligt Miljöbalken, myndighetskontakter, förorenad mark, geologiska frågeställningar till olika typer av vatten och miljöprovtagningar. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Jämtlands län.