START

KONSULT MED

MILJÖ I FOKUS


VATTEN, MILJÖ OCH GEOLOGI

GEMKON AB är verksamt inom olika verksamhetsområden där kunderna efterfrågar kunskap inom miljö, vatten, grundvatten och geologi.


Arbetsområdet för GEMKON varierar brett med alltifrån tillståndsansökningar enligt Miljöbalken, myndighets-kontakter, förorenad mark, geologiska frågeställningar till olika typer av vatten och miljöprovtagningar. Verksamheten bedrivs i huvudsak i Jämtlands län. 

 

GEMKON AB                                              johan.kjellgren@gemkon.se

Johan Kjellgren                                                                      072 / 7192086

Strandvägen 28

837 31 Järpen