VATTEN

VATTEN


Vatten är förutsättningen för vårt samhälle och utgör vårt viktigaste livsmedel


 

Det samhälle vi bygger utnyttjar naturtillgångar och är beroende av ett hållbart ekologiskt samspel. Gemkon har den kompetens som är nödvändig för att ta fram nya kommunala dricksvattentäkter såväl som att välja rätt åtgärd då vatten och grundvatten utgör ett hinder. Vi kan också hantera alla de miljö- och tillståndsprocesser som krävs vid vattenverksamheter, grundvattensänkningar, dikningar eller andra infrastrukturprojekt som medför ingrepp i naturen och påverkan på vattnet.