MILJÖ

MILJÖ


Med god kunskap och erfarenhet om geologi och föroreningars egenskaper i mark och vatten erbjuder Gemkon helhetslösningar vid förorenings-problematik eller omgivningspåverkan från olika verksamheter.

 

Gemkon upprättar bland annat anmälningar,  tillstånd enligt kap 9 och 11 Miljöbalken, miljökonsekvensbeskrivningar, miljökontroll och uppföljning under byggskeden.


Gemkon utför undersökningar och saneringar av förorenade områden.


Gemkon agerar som beställarstöd med ansvar för uppföljning och utvärderingar av tex miljöutredningar som utförts av andra konsulter.