GEOLOGI

GEOLOGI


En förutsättning för att utföra rätt åtgärder och ta rätt beslut är en god kunskap om de grundförutsättningar som geologin utgör.

 

Gemkon utför kvalificerade bedömningar av geologiska förutsättningar och egenskaper, med mångårig erfarenhet av bergarter och jordarter längs fjällkedjan.